Српски демократски савез

 

Српски демократски савез је основан 19. јуна 1991. године, након распада ДСЈС, заједничке организације јужних словена у Мађарској. Први председник СДС-а је био Милан Недељков, након њега се те дужности прихватио Пера Ластић, а тренутно је обавља Андрија Роцков. Организација је у почетку имала политичко-представничку функцију и заступала српску мањину у Мађарској. Након оснивања мањинских самоуправа, СДС је постала класична цивилна организација, која је активна на пољу културе и издавачке делатности.